คุยกับผู้บริหาร สพป.เชียงรายเขต 3

Read More
SEO

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน
1 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี แม่เงิน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
2 ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์) - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
3 ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุง​ที่ ​๘๗ เทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
4 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
5 บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง แม่จันทรายสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
6 บ้านดอย ดอยหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
7 บ้านทับกุมารทอง ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
8 บ้านท่าข้าวเปลือก ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
9 บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล) แม่เงิน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
10 บ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
11 บ้านป่าตึง(วิทยประสาท) ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
12 บ้านป่าบง (หล้าราษฎร์วิทยา) จันจว้า สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
13 บ้านป่าบงแม่จัน ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
14 บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย แม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
15 บ้านพญาไพร เทอดไทย สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
16 บ้านรวมใจ ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
17 บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ แม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
18 บ้านสบคำ เวียงโยนกเชียงแสน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
19 บ้านสันกอง แม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
20 บ้านสันติคีรี แม่สลองนอก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
21 บ้านสันติสุข ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
22 บ้านสันโค้ง (ป่าตึง) ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
23 บ้านหนองแว่น แม่จันทรายสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
24 บ้านหนองแหย่ง กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
25 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง) จันจว้า สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
26 บ้านห้วยมะหินฝน ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
27 บ้านฮ่องแฮ่ ดอยนางนอน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
28 บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) แม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
29 บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น จันจว้า สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
30 บ้านแม่คี-หนองอ้อ ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
31 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) แม่จันทรายสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
32 บ้านแม่ลากเนินทอง ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
33 บ้านแม่สลองใน ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
34 บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
35 บ้านแม่เต๋อ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอยสันติคีรี สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
36 บ้านแม่แพง ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
37 บ้านโป่งน้ำร้อน ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
38 บ้านใหม่สามัคคี ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
39 ประชารัฐพัฒนา ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
40 ผ่านศึกสงเคราะห์ 2 ท่าข้าวเปลือก สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
41 สพป.เชียงรายเขต 3 - สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
42 สันสลีหลวง-สันนายาว ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
43 โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1 แม่จันทรายสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
44 โรงเรียนบ้านกิ่วพร้าว จันจว้า สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
45 โรงเรียนบ้านปางสา ป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
46 โรงเรียนบ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่คำแม่ไร่ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
47 โรงเรียนบ้านแหลว-น่ล้อม แม่จันทรายสวรรค์ สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
48 โรงเรียนบ้านไร่ แม่เงิน สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
49 โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง ดอยหลวง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
50 โรงเรียนอนุบาลศรีค้ำ ศรีป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล
51 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง) จันจว้า สพป.เชียงราย เขต 3 ดูข้อมูล

กิจกรรม

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.