ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนสพป.เชียงรายเขต 3

187 moo16 pangsang

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 Tel. +66871747735

ratcyber@gmail.com

187 moo16 pangsang

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00