ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนสพป.เชียงรายเขต 3

ตำบล อำเภอ จังหวัด

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3 Tel.

ratcyber@gmail.com

ตำบล อำเภอ จังหวัด

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00